حضور شرکت وصال کنترل در جشنواره صنعت و فناوري اطلاعات

جشنواره صنعت و فناوري اطلاعات از تاريخ 20 تا 22 مهر ماه در مرکز همايش هاي جمهوري اسلامي (محل اجلاس سران کشورهاي اسلامي) برگزار مي شود که شرکت وصال کنترل نيز در اين همايش شرکت دارد و در غرفه خود به ارائه آخرين دستاوردها پرداخته است.

اهداف اصلي اين جشنواره شامل بخشهاي ذيل مي باشد

  • شناساندن صنعت فناوري اطلاعات به عنوان صنعتي نوين
  • نهادينه کردن کاربرد فناوري اطلاعات در صنايع مختلف و فرهنگ سازي در اين زمينه
  • آموزش روش‏هاي حرفه اي به مديران صنعت براي بکارگيري بهينه‏ي فناوري اطلاعات
  • ايجاد فضاي لازم جهت به روزآوري توانمنديهاي علمي و پژوهشي کشور
  • معرفي تازه‏ترين دستاوردها و توانمندي هاي صنعتي سازمان‏هاي برترداخلي وخارجي در حوزه فناوري اطلاعات
  • ايجاد فرصتي براي به اشتراک گذاردن تجارب شرکت‏هاي داخلي و خارجي
  • شناخت متقابل پتانسيل دانشگاه و صنعت از طريق برقراري تعامل سازنده
  • ارائه الگوهاي بومي و متناسب با شرايط کشور در بکارگيري فناوري اطلاعات
  • شناسايي نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و چالشهاي توسعه صنعت فناوري اطلاعات
  • تعيين جايگاه صنعت فناوري اطلاعات در سازمانهاي وزارت صنايع و معادن