متن خبر:  

با تکميل و راه اندازي پروژه هاي :

1- خريد و نصب کمپرسورهاي هوا و اصلاح ولتاژ 440 ولت به 400 ولت در گچساران (به شماره پيمان :7215-73-53)

2- بهسازي و توسعه ايستگاه اندازه گيري پتروشيمي بندر امام ( به شماره پيمان 6893-73- 53)

آقاي مهندس حسين رضاپور با حضور جمعي از پرسنل ستادي از زحمات و تلاش هاي آقاي بختيار فرهادي قدرداني نمودند.