30 اردیبهشت 1398 - 0:10

به وب سايت گروه مهندسی اميران خوش آمديد.

شزکت توسعه فناوری سیستن
تحقيق و توسعه(R&D) از بدو شروع فعاليت مديران گروه مهندسي اميران در سال1376 بصورت حقيقي و پس از تشکيل شرکت آريا ارتباط افزار(آنا صنعت آسيا قديم)در سال 1380 بصورت حقوقي همواره بعنوان بخشي مستقل در شرکتهاي عضو فعلي گروه با هدف محوري حداقل نمودن بخشي از هزينه هاي فني و اجرايي پروژه ها مورد توجه بوده است. اين واحد علاوه بر اهداف تعيين شده در خصوص طراحي و توليد سيستمهاي مانيتورينگ نوين؛ همواره در حوزه الکترونيک و ارتباطات مخابراتي پروژه هاي Scada&Telemetry شرکتهاي عضو گروه خدمات قابل توجهي ارائه مي نمود. بر اساس اعلام سياستهاي دولت در خصوص حمايت از شرکتهاي دانش بنيان و براي سازماندهي و تخصيص بودجه بهينه فعاليتهاي اين واحد، در سال 1386 فعاليتهاي با ماهيت تحقيق و توسعه تحت عنوان وصال گستران آسيا شکل و با انتخاب برند "سيستن" در سال 1390تحت عنوان شرکت توسعه فن آوري سيستن سازماندهي و مديريت گرديد. واژه انتخابي سيستن از زبان محلي بختياري تحت عنوان «زالزلک» برگرفته شد. اين شرکت هم اکنون تحت مديريت گروه مهندسي اميران فعاليت مي نمايد و کليه محصولات گروه که در اين وب سايت مي توان اطلاعات فني و عملياتي آنها را مشاهده کرد از توليدات اين شرکت محسوب مي گردند. شرکت توسعه فن آوري سيستن توليد خود را بر مبناي Jit پذيرش و پس از طراحي خاص منظوره توليد و تحويل مي نمايد . از محصولات و پروژه هاي خاص منظوره اين شرکت مي توان به عنوان ذيل اشاره کرد : 1 - SVTS 2 - RTLS 3 - MDS 4 - MBS 5 - RTU

اخبار گروه

اخبار اقتصادی

نمایشگاه ها

پیوندها