30 اردیبهشت 1398 - 0:17

به وب سايت گروه مهندسی اميران خوش آمديد.

شرکت ستاره کنارپیر
معرفي اجمالي: بحران مالي بين المللي در دهه اخير و شرايط تحريم بين المللي در ايران کليه فعالان حوزه کسب و کار را در سالهاي اخير دچار رکود نمود. افزايش ناگهاني نرخ ارز در سال 1391 و همگام با آن پروژه هاي در دستور کار اجرايي اين شرکت شرايطي ايجاد نمود که مديران گروه براي توسعه درآمد پايدار و غير وابسته به فعاليتهاي مقاطعه اي موضوعات مهمي در حوزه هاي مختلف بازار رابررسي نمودند، پس از بررسي هاي لازم ونتيجه گيري در خصوص احداث واحدهاي مولد که بنوعي وابستگي به صنعت در کشور نداشته باشد جمع بندي سياستهاي گروه به سمت سرمايه گذاري در واحدهاي نيروگاهي پراکنده (DG)با توجه به نياز مصارف عمومي روز افزون کشور به برق و همچنين مواد غذايي پايه (پرورش ماهي در قفس) منتهي گرديد. اين سرمايه گذاريها علاوه بر امکان فروش در داخل در شرايط فورس ماژور براحتي قابل صادر نمودن به کشورهاي همسايه را خواهد داشت. بنابراين براي سازماندهي فعاليتها و دريافت فاينانس و حصول حسابداري متمرکز براي موارد سرمايه گذاري مد نظر در دستورکار گروه بشرح موارد کلي ذيل: 1 - طرح احداث واحد نيروگاهي 2 -1 - CH اهواز- شهرک صنعتي شماره 2 2-2- CHP سمنان- شهرک صنعتي پايتخت 1 - پرورش ماهي در قفس 2- خريد يک فروند کشتي Tough Boat 3 - کشت و بسته بندي سبزيجات کشاورزي اقدام به تاسيس شرکت ستاره کنارپير (سهامي خاص) گرديد. اين شرکت که در سال 1394 تاسيس گرديد هم اکنون براي نيروگاههاي CHP علاوه بر دريافت مجوزهاي لازم، زمين مورد نياز را خريداري و در حال برنامه ريزي براي اجراي عمليات ساختماني نيروگاهها مي باشد و در کنار نيروگاه در نظراست از heat خروجي براي ايجاد سردخانه هاي 40 تني استفاده نمايد. در خصوص پرورش ماهي در قفس و خريد کشتي Tough Boat نيزهم اکنون مطالعات لازم در حال انجام مي باشد .براي کشت و بسته بندي سبزيجات کشاورزي نيز زمين مورد نظر در استان خوزستان توسط شرکت خريداري و به ترتيب اولويت در سالهاي آتي به بهره برداري خواهند رسيد. مطمئناً اين فعاليتها که بر اساس مبحث توسعه درآمد پايدار انتخاب و درآمدهاي آنها در اختيار گروه قرار خواهد گرفت. در دهه آتي تاثير مهمي بر فعاليتهاي مهندسي و اجرايي و همچنين تحقيق و توسعه شرکتهاي عضو گروه باهدف توليد تکنولوژي خواهد داشت. نام کنار از واژه درختي محلي در جنوب کشور که سدر نيز از برگ آن درخت تهيه مي شود و پير هم به معناي قديمي و بزرگ گرفته شده است. شرح فعاليت ها: بر اين اساس در حال حاضر اهداف کلي توسعه و سرمايه گذاري اين شرکت بشرح موارد ذيل معرفي مي گردد. 1 - نيروگاه توليد همزمان برق و حرارت 2 - حمل ونقل دريايي 3 - پرورش ماهي در قفس 4 - کشت وصنعت سبزيجات کشاورزي

اخبار گروه

اخبار اقتصادی

نمایشگاه ها

پیوندها