29 اردیبهشت 1398 - 23:29

به وب سايت گروه مهندسی اميران خوش آمديد.

شرکت وصال کنترل

همانطور که در معرفي اجمالي شرکت آنا صنعت آسيا اشاره گرديد پايه فعاليتهاي شرکت وصال کنترل عملاً بصورت حقيقي از سال 1376 آغاز گرديد .در 6 سال فعاليت حقيقي سهامداران اين شرکت طرحها وپروژه هايي تعريف و پيگيري گرديد که پس از تاسيس شرکت وصال کنترل پايه فعاليتها و توانمنديهاي اين شرکت گرديد.بخشي از اين فعاليتها به شرح ذيل مي باشد.

1 - مشاوره و نظارت بر ايجاد سيستم هاي رديابي و کنترل از راه دور شناورهاي صيادي با شرکت کفاسيستم با استفاده از تجهيزات شرکت RACAL انگلستان

2 - طراحي و توليد کارتهاي هوشمند ناوگان باري و مسافري کشور با شرکت وصال قشم

3 - همکاري در طراحي و ساخت سيستم TDC براي شناورهاي صيادي خليج فارس و درياي عمان و مانيتورينگ خودروهاي سازمان زمين شناسي

4 - همکاري با نماينده ماهواره ثريا "شرکت ارتباطات کوه نور" جهت توليد تجهيزات رديابي و کنترل از راه دور بر پايه ارتباطات ماهواره اي

5 - طراحي و ساخت تجهيزات کنترلي و تامين تجهيزات اندازه گيري در مبحث هيدرو کليماتولوژي، هيدرومتري و هيدرولوژي براي ايجاد سيستمهاي مانيتورينگ در سازمان هواشناسي کشور وآب و برق خوزستان

6 - طراحي و ساخت سيستم رديابي ماهيان خاوياري

7 - طراحي وساخت سيستم رديابي جانوران با سازمان محيط زيست

در تيرماه سال 1382 عملاً شرکت وصال کنترل تشکيل گرديد و در بلافاصله موفق به دريافت گواهينامه خدمات مشاوره از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گرديد.

شرح فعاليت ها:

در تيرماه سال 1382 عملاً شرکت وصال کنترل تشکيل گرديد و در بلافاصله موفق به دريافت گواهينامه خدمات مشاوره از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گرديد.

اين شرکت که در مدت زمان کوتاهي توانست خدمات مهندسي قابل توجهي در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات به بازار هدف در حوزه اجراي سيستمهاي با مباحث کلي ذيل ارايه نمايد.

1 - Scada& Telemetry

2 - Fleet Management & Communication

3 - Smart Card & RFID

با تکيه بر تخصص و تجارب علمي خود موفق به انعقاد قراردادهاي مهمي از جمله:

1 - طراحي و ساخت سيستم تله متري وکنترل از راه دور خط انتقال آب آبادان به خرمشهر

2 - رديابي وکنترل از راه دور شناورهاي صيادي خليج فارس و درياي عمان

3 - طراحي و صدور کارت هوشمند ناوگان باري ومسافري کشورو...

گرديد که هر کدام از اين پروژه ها مبناي تعريف و انتقال تکنولوژي براي اجراي پروژهاي زيادي در سطح کشور گرديد بنحوي که علاوه بر حضور ساير شرکتها و يا ايجاد شرکتهاي جديد براي فعاليت در حوزه هاي موصوف ،شرکت وصال کنترل نيز موفق به اجراي بيش از 40 پروژه بزرگ و کوچک در سطح کشور گرديد.

اين شرکت در سال 1386با تغيير استراتژي و کسب گواهينامه پيمانکاري از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گامي بزرگ در ورود به پروژه هاي بزرگ برداشت به نحوي که با مشارکت شرکت معظم Novenco هلند موفق به انعقاد قرارداد EPCبراي اجراي سيستم روشنايي ،کنترل وابزار دقيق و تهويه تونل هاي شبلي با وزارت راه و شهرسازي گرديد و در سال 1391 با انعقاد قراردادEPC بهينه سازي سيستم کنترل و ابزاردقيق کارخانه نفت مارون 3گامي بزرگ در تکميل و توسعه تجارب و توانايي هاي خود در حوزه سيستم هاي مانيتورينگ نوين برداشت.

هر چند افزايش نرخ ارز و تحريمهاي سالهاي اخير تاثير مهمي در تاخير اجراي پروژه هاي موصوف گرديد ولي هم اکنون پروژه نمونه مارون3 با تامين تجهيزات ازشرکتهاي مهم در حوزه سيستمهاي کنترل و اندازه گيري از جمله

Yokogawa، Magnetrol، Ashcraft،Samson ، Norgan ،Kerpen و ... با جديت در حال اجرا مي باشد.

شرکت وصال کنترل هم اکنون داراي گواهينامه پايه 1 در حوزه سيستمهاي ويژه - اتوماسيون صنعتي از شوراي عالي انفورماتيک کشورمي باشد.

از طرفي ديگر با توجه به نوع فعاليت شرکت و نياز به طراحي و ساخت تابلوهاي کنترل،اين شرکت با تامين 600 متر سوله در شهرک صنعتي پاسارگاد کاظم آباد اقدام به طراحي و ساخت تابلوهاي کنترل مورد نياز پروژه هاي با ماهيت کنترل و ابزار دقيق مي نمايد.

پروژه ها:

جهت آشنايي بيشتر با قابليتها و توانمنديهاي شرکت وصال کنترل بخشي از پروژه هاي اجرايي اين شرکت بشرح اجمالي ذيل معرفي مي گردند.

1 - خدمات مهندسي تامين کالا و اجرا و راه اندازي پروژه بهينه سازي سيستم هاي کنترل و اندازه گيري واحد بهره برداري مارون 3

2 - عمليات تکميل مخازن و احداث ايستگاههاي آب منطقه ويژه اقتصادي پارس

3 - ايجاد تسهيلات آزمايش چاهها در واحد بره برداري مارون يک

4 - تعويض PLC سيستم خشک کننده کارخانه گاز و گاز مايع 1000 و تعويض سيستم کنترل نم زدايي کارخانه گاز و گاز مايع 900

5 - خريد و نصب تجهيزات سيستم هاي مانيتورينگ بويه هاي دريايي مجتمع بندري امام خميني(ره)

6 - طراحي مهندسي و اجراي پروژه سيستم تله متري و کنترل از راه دور تاسيسات چاهها ، ايستگاههاي پمپاژ و مخازن محدوده چمران ،ابيوردي و بلوار جمهوري

7 - ايجاد سيستم تلمتري و کنترل از راه دور خط انتقال آب شوشتر به آبادان

8 - مطالعه، طراحي، انتخاب و خريد تجهيزات و اجراي سيستم تله متري محدوده تصفيه خانه و تاسيسات آب دراک

9 - طرح تکميل ظرفيت تاسيسات موجود آبرساني از سد درودزن

10 - خريد، طراحي، نصب و راه اندازي،آزمايش،آموزش و نظارت بر بهره برداري تجهيزات سيستم تله متري و کنترل از راه دور (اتوماسيون) مرکز ديسپاچينگ توزيع (DCC) شزکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان


اخبار گروه

اخبار اقتصادی

نمایشگاه ها

پیوندها