مشخصات پروژه

نام پروژه:           تهيه و نصب سيستم مانيتورينگ سطح مخازن مازوت نيروگاه رامين اهواز

کارفرما:            شركت مديريت توليد برق اهواز (نيروگاه رامين)

ناظر و مشاور:      معاونت بهره‌برداري نيروگاه

محل اجرا و تاريخ: استان خوزستان- اهواز  سال 1385      

 

معرفي اجمالي:  

مخازن مازوت نيروگاه رامين وظيفه تامين سوخت نيروگاه را در زمان قطع يا كاهش فشار گاز بر عهده دارند، از اينرو در اختيار داشتن اطلاعات دقيق از ميزان ذخيره سوخت آنها جهت تداوم توليد امري بسيار مهم و ضروري است. همچنين اندازه گيري پيوسته ميزان پر شدن مخازن از زمان سوختگيري، جهت جلوگيري از سرريز شدن، اتلاف منابع و آلودگي زيست محيطي نيز بسيار مهم و قابل توجه مي‌باشد. لذا نصب سيستم مانيتورينگ سطح مخازن با اهداف و ضرورتهاي كلي ذيل در اين نيروگاه توسط اين شركت طراحي و اجرا شده است.

  هدف:  

 • كسب اطلاعات دقيق از ميزان ذخيره سوخت
 • جلوگيري از سرريز شدن مخازن و آلودگي محيط زيست
 • اتصال به شبكه نيروگاه و امكان قرائت سطح مخازن جهت مديريت و برنامه ريزي
 • جمع‌آوري اطلاعات آماري به صورت نرم‌افزاري
 • كاهش حجم تعميرات بر روي سيستم‌هاي اندازه گيري قديمي
 • عيب يابي بلادرنگ با توجه به داده هاي لحظه‌اي از وضعيت مخازن

 

شرح فعاليتهاي فني و مهندسي:    

 

 • تهيه طرح تفضيلي (Project Definition Document)
 • تامين تجهيزات ابزاردقيق (Radar Sensors) و پايانه‌هاي كنترلي (PLC)
 • تامين سخت افزارها و نرم افزارهاي HMI و SCADA ايستگاههاي كنترل
 • نصب و راه اندازي ايستگاه هاي محلي و مرکز کنترل SCADA
 • تهيه مستندات فني، نقشه‌هاي اجرايي و جزوات آموزشي
 • بهره‌برداري سيستم به همراه برگزاري کلاسهاي آموزشي تئوري و عملي