مشخصات پروژه

نام پروژه:      پايش و هدايت از راه دورماهواره اي شناور هاي صيادي

کارفرما:               سازمان شيلات ايران

ناظر و مشاور:      پژوهشکده مهندسي وزارت جهاد کشاورزي

محل اجرا:      استان سيستان و بلوچستان (شهرستان چابهار)

 

معرفي اجمالي:  با توجه به گستردگي منابع و امکانات صيد و صيادي در بيش از 2700 کيلومتر سواحل دريايي شمال و جنوب کشور و لزوم بهره برداري بهينه و افزايش سبد صيد، طرح ايجاد سامانه پايش و هدايت از راه دور ماهيگيري براي شناورهاي خليج فارس و درياي عمان اجرا شده است.با ايجاد اين سامانه ضمن مراقبت و هدايت فعاليت هاي صيد و صيادي (MCS) ، پردازش اطلاعات مداوم و يکپارچه دريافتي و همچنين توليد گزارشات مديريتي براي برنامه ريزي عملي استحصال منابع آبزي با تعيين زمان ، مکان و روش هاي صيد انجام گرفته و اين مهم گامي موثر در جهت نيل به توسعه پايدار و صيد مسئولانه با اهداف و ضرورت هاي کلي ذيل تلقي مي گردد.

  هدف:  

 • تسهيل در عمليات کمک و امداد رساني در دريا  با دريافت گزارشات بلادرنگ و پايش لحظه اي موقعيت جغرافيايي شناور هاي صيادي
 •  پايش و هدايت از راه دور شناور براي رعايت مکان ، زمان و روش صيد بر اساس مجوز صيد
 • يکپارچه سازي، مراقبت و ذخيره اطلاعات صيد و صيادي براي تهيه گزارشات بلادرنگ و انتقال سريع به مراکز ذيربط
 • ايجاد بستر ارتباط صوتي و Data با شناور براي ارسال اطلاعات هوا شناسي ، مسير حرکت گله ماهيان و...و همچنين دريافت اطلاعات زيست محيطي ، آمار صيد و ..
 • تصميم گيري و برنامه ريزي دقيق و آني کميسون هاي تخصصي صيد با تکيه بر گزارشات بانک اطلاعاتي سامانه

 

شرح فعاليتهاي فني و مهندسي:    

 • تهيه طرح تفضيلي (project definition document)
 • تامين تجهيزات پالايشو هدايت از راه دور ماهواره اي
 • تامين کليه تجهيزات سخت افزاري و نرم افزارهاي کنترلي ، نمايش (GIS) و بانک اطلاعات مرکز کنترل
 • نصب و راه اندازي سيستم هدايت ماهواره اي بر روي 100 فروند شناور صيادي
 • نصب و راه اندازي کليه تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مرکز کنترل (SCADA)
 • اهيه مستندات فني ، نقشه هاي اجرايي و جزوات آموزشي
 • بهره برداري سيستم به همراه برگزاري کلاس هاي آموزشي و تئوري و عملي