مشخصات پروژه

نام پروژه:         طراحي و راه‌اندازي Datacenter جهت سرويس‌دهي به شبكه كنترل كارت هوشمند به صورت تحت Web

کارفرما:               سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور

ناظر و مشاور:      دفتر فن آوري اطلاعات    

 

معرفي اجمالي:

 اين شرکت با همکاري شرکت وصال قشم و به عنوان بازوي فني و مهندسي آن، به صورت مشترک عمليات تامين و صدور 000/800 کارت هوشمند به عنوان شناسنامه رانندگان جاده اي و تهيه کليه نرم افزارهاي Application ، Database تحت Oracle ، Web Server و کليه عمليات نصب و راه اندازي سيستم را به انجام رسانده است. همچنين  اين سيستم بگونه اي تحت web  طراحي و پياده سازي شده كه پس از پايان طرح فراخوان، مراكز استانهاي سازمان راهداري، با در نظر گرفتن سطوح امنيتي لازم، امكان ورود و اصلاح اطلاعات مربوط به متقاضيان جديد و قديم را از طريق اينترنت بر روي بانك اطلاعاتي اوراكل مستقر در ستاد داشته باشند تا بدين طريق بتوان كارت هوشمند جديد را در ستاد صادر و براي استان ارسال نمود.

 

شرح فعاليتهاي فني و مهندسي:   

  • نصب و راه اندازي ترمينالهاي ماهواره اي Inmarsat بر روي تانكرها
  • طراحي نرم‌افزار ويژه مانيتورينگ در محيط GIS
  • تهيه نقشه هاي با فرمت Vector در سطح كشور
  • طراحي جدول تبديل پروتكل و نرم‌افزار تحت Web جهت اتصال به پايگاه داده سازمان حمل و نقل