مشخصات پروژه

نام پروژه:           نصب سيستم ايمني وتجهيزات اطفاء حريق ومخابرات-احداث تاسيسات نفتي جايگزيني ناشي از احداث سد گتوند عليا

کارفرما:               شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

مدت قرارداد:      12 ماهمعرفي اجمالي:  

پروژه فوق الذکرو با نام نصب سيستم ايمني وتجهيزات اطفاء حريق ومخابرات-احداث تاسيسات نفتي جايگزيني ناشي از احداث سد گتوند عليا به روش pc به مدت 12 ماه تعريف شده است .

  هدف:  

احداث خطوط لوله انتقال نفت خروجي از مجتمع تفکيک لالي تا واحد بهره برداري هفت شهيدان وهمچنين جمع آوري تسهيلات سر چاهي وشيرخانه هاي بين راهي وخطوط لوله مي باشند . 


شرح فعاليتهاي فني و مهندسي:    

  1. احداث خط لوله انتقال نفت
  2. جمع آوري تسهيلات سرچاهي
  3. نصب سيستم هاي ايمني وتجهيزات اطفاء حريق برروي پل لالي
  4. تکميل شير خانه هاي دو طرف پل لالي
  5. نصب تجهيزات ايمني واطفاء حريق ومخابرات در واحد بهره برداري لالي