مشخصات پروژه

نام پروژه:           پروژه خريد و نصب کمپرسورهاي هوا و اصلاح ولتاژ در گچساران

کارفرما:                                                                                                   

مدت قرارداد:                                                                                             

معرفي اجمالي:  

 

  هدف:  

   

شرح فعاليتهاي فني و مهندسي: