5 تیر 1398 - 5:7

به وب سايت گروه مهندسی اميران خوش آمديد.

سیستم اعلان حریق مرکزی انبارهای بندر امام خمینی
کارفرما: اداره کل بنادر ودریا نوردی استان خوزستان
پیمانکار: آنا صنعت آسیا
مدت قرارداد:
وضعیت: خاتمه یافته
سیستم مرکزی اعلام حریق انبارها وساختمان های بندر امام د ربرگیرنده 37 باب انبارهای ترانزیت وکالا وانبارهای عمومی بندر می باشد .این شبکه ضمنا سیستم اعلام حریق تعدادی از ساختمان های اداری وخدماتی بندر را نیز تحت پوشش قرار می دهد .
معرفی اجمالی
سیستم فوق در سه لایه سیستم اعلام حریق انبار،شبکه ارتباطی فی مابین انبارها ومرکز کنترل طراحی شده است .
اهداف و ضرورت ها
کلیه پانل های اعلام حریق مستقر در انبارها از طریق شبکه فیبر که توسط پیمانکار سیستم اعلام حریق در سطح بندر وبرای این منظور کشیده شده است به یکدیگر متصل شده واطلاعات را به مرکز کنترل ارسال می نمایند .در مرکز کنترل بر روی سرور مربوطه ورایانه متصل به آن نرم افزار گرافیکی نصب میگردد وکلیه اطلاعات برروی این نرم افزار گرافیکی مشاهده وقابل پیگیری می باشد کلیه اطلاعات قابل مشاهده در روی نرم افزار گرافیکی باید بر روی سایر Client های متصل به شبکه که حداکثر 3ایستگاه کاری می باشد قابل مشاهده باشد . محل نصب مرکز کنترل ونرم افزار گرافیکی ایستگاه آتش نشانی بندر می باشد . کلیه زیر ساختها وادوات مورد نیاز شبکه اعم از سخت افزار ونرم افزار باید توسط پینهاد دهنده مد نظر گرفته ودر پیشنهاد فنی/ مالی لحاظ گردد .
اقدامات مهندسی و اجرایی

تعداد عکس ها: 8

FG
FG2
FG3
FG4
FG5
FG6
FG7
FG8

اخبار گروه

اخبار اقتصادی

نمایشگاه ها

پیوندها