30 مرداد 1398 - 18:15

به وب سايت گروه مهندسی اميران خوش آمديد.

آبرسانی به منطقه ویژه پارس
کارفرما: سازمان منطقه ویژه پارس
پیمانکار: شرکت وصال کنترل
مدت قرارداد:
وضعیت: خاتمه یافته
آب به عنوان ارزشمندترین سرمایه انسان باید تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد. این واقعیت زمانی که راجع به بعضی مناطق عسلویه و زمین های نفت و گاز که از خشکسالی رنج میبرند صحبت می کنیم اهمیت می یابد. بنابرین به دلیل کمبود آب تازه در مخازن ، شرکت وصال کنترل شروع به ایزوله کردن این مخازن و اضافه کردن ساخت و سازهای لازم در ایستگاه های فرعی نمود. هم چنین یک سیستم اسکادای پیشرفته در همه شبکه خط لوله طراحی و نصب شد تا این منابع حیاتی ارزشمند بهتر تحت نظر و مدیریت قرار بگیرند.
معرفی اجمالی
جلوگیری از کسری آب با ایزوله کردن مخازن موجود ساخت و ساز شهری لازم و سیستم های امنیتی در همه ایستگاههای فرعی مدیریت و گسترش آب تازه با استفاده از شبکه اسکادا پیشرفته نگهداری و تعمیر ساده با استفاده از اسکادا
اهداف و ضرورت ها
اقدامات مهندسی و اجرایی

تعداد عکس ها: 6

vizhe1
vizhe2
vizhe3
vizhe4
vizhe5
vizhe6

اخبار گروه

اخبار اقتصادی

نمایشگاه ها

پیوندها