5 تیر 1398 - 4:51

به وب سايت گروه مهندسی اميران خوش آمديد.

گلگهر
کارفرما:
پیمانکار: شرکت آنا صنعت آسیا
مدت قرارداد:
وضعیت: خاتمه یافته
شرکت سنگ آهن گل گهر با داشتن معادن غنی سنگ آهن يکی از مطرح ترين قطبهای فعال معدنی و صنعتی بوده كه دارای قابليتهای بسياری برای تبديل شدن به يک شرکت بزرگ و رقابتی در سطح ايران و حتی جهان می باشد. از آنجائيكه تامين آب مورد نياز براي كليه اهداف توسعه اي كارخانجات مجتمع ازجمله افزايش توليدات سالانه كنسانتره، توليد كنسانتره هماتيتي، گندله سازي و راه اندازي معادن جديد از اهميت ويژه و بسزايي برخوردار مي باشد. بنابراين طرح آبرساني از چاههاي قطاربنه به طول تقريبي 36كيلومتر طراحي واجرا شده است. پراكندگي چاهها و طولاني بودن مسير انتقال آب وتاسيسات مرتبط از مجتمع و از طرفي لحاظ نمودن مقوله توسعه پايدار در استحصال و بهره‌برداري از منابع حياتي در يكي از بهترين سفره‌هاي زير زميني آب منطقه، اهميت و ضرورت برقرساني و بكارگيري سيستم تله متري وكنترل از راه دور(SCADA) را در اين شبكه آبرساني با اهداف و ضرورتهاي كلي ذيل نمايان مي‌سازد.
معرفی اجمالی
1- پايش لحظه‌اي پارامترهاي الكتريكي تجهيزات برقي شبكه آبرساني، اندازه‌گيري كميتهاي كمي و كيفي آب و همچنين پايش وضعيت سكسيونرها و ترانس‌هاي برق و اعمال فرآمين لازم. 2-تامين و پايش برق تجهيزات الكتريكي شبكه آبرساني با هدف ثبات كاركرد تجهيزات و مديريت مصرف انرژي. 3- نگهداري سطح مخازن آب در وضعيت مطلوب با هدف ثبات در تامين مدوام و بهينه آب. 4-كنترل مصرف انرژي با بهينه شدن كاربري عملگرهاي برقي در فرآيند تامين، انتقال وتوزيع آب 5-كاهش هزينه هاي بهره برداري با حداقل كردن خطاي نيروي انساني و افزايش ضريب عمر تجهيزات 6-يكپارچه سازي و ذخيره اطلاعات شبكه با هدف برنامه‌ريزي توسعه‌اي جهت هر گونه نياز احتمالي آتي قبل از وقوع تنگناها (مديريت بحران).
اهداف و ضرورت ها
1-تهيه پيك تاژ شبكه هوايي 20كيلو ولت به طول 36كيلومتر 2-گوده برداري 600چاله نصب تيرو150چاله نصب مهاري 3-تهيه 600 تير بتوني بهمراه كليه متعلقات شبكه از جمله سيم هوايي،يرآق آلات و..... 4-تهيه 8عدد تابلو برق ويكعدد پست كامپكت وهمچنين 8 دستگاه ترانس و... 5-نصب ،آزمايش وراه اندازي شبكه هوايي ،ترانس ها وتابلو ايستگاهها 6-تهيه طرح تفصيلي سيستم تله متري وكنترل از راه دور (SCADA)شبكه آب وبرق 7-تامين تجهيزات ابزاردقيق،سنسورهاي اندازه گيري،پايانه هاي كنترلي(RTU)ومخابراتي(Radio Modem) 8-تامين سخت افزارها ونرم افزارHMIوSCADAايستگاههاي كنترل مركزي ومحلي 9-ايجاد قابليت شبكه نظارت تصويري وارتباطات صوتي ايستگاهها با مركز كنترل در كنار سيستم تله متري 10- ساخت اتاق كنترل مركزي وتهيه دكلهاي مخابراتي با مصالح فونداسيون مربوطه 11-تهيه مستندات فني،نقشه هاي اجرايي وجزوات آموزشي 12-نصب ،آزمايش وراه اندازي سيستم تله متري با قابليت سيستم نظارت تصويري وارتباطات صوتي
اقدامات مهندسی و اجرایی

تعداد عکس ها: 8

Golgohar
Golgohar 2
Golgohar3
Golgohar4
Golgohar5
Golgohar6
Golgohar7
Golgohar8

اخبار گروه

اخبار اقتصادی

نمایشگاه ها

پیوندها