5 تیر 1398 - 4:28

به وب سايت گروه مهندسی اميران خوش آمديد.

توسعه و افزایش ظرفیت ایستگاه بندر امام
کارفرما: مناطق نفت خیز جنوب
پیمانکار: شرکت آنا صنعت آسیا
مدت قرارداد:
وضعیت: خاتمه یافته
تسهیلات اندازه گیری پتروشیمی بندر امام با ظرفیت 400،14 بشکه در روز، به عنوان بخشی از ملزومات صنایع پتروشیمی، برای اندازه گیری میزان مایع هدایت شده به داخل مجموعه پتروشیمی طراحی و نصب شده است. ایستگاه سیستم اندازه گیری انتقال است که وقتی عملیات اندازه گیری انجام میشود با استفاده از 3 ردیف جریان سنج توربینی از وقفه های غیر منتظره جلوگیری می کند. 2 ردیف که دائما کار میکنند و یک ردیف در حالت آماده به کار. اخیرا با شروع تسهیلات جدید (گاز و گاز مایع 1200، 1300، 1500) و در نتیجه افزایش تولید گاز مایع، هرسه جریان سنج توربینی ایستگاه اندازه گیری اغلب در حال کار هستند و به دلیل کاهش دسترسی به آنها در تامین گاز در نتیجه ی عدم دسترسی به جریان سنج ها وقفه به وجود می آید که بسیار نامطلوب است. پس برای حفظ تداوم در عملیات اندازه گیری، افزایش ظرفیت در ایستگاه و آینده ی سنجش انتقال لازم خواهد بود.
معرفی اجمالی
قابلیت دسترسی: حفظ تداوم عملیات اندازه گیری با افزایش ظرفیت در ایستگاه. اصلاح سیستم: برای بهینه ساختن تجهیزات و افزایش ظرفیت و دقت سیستم هدف ایجاد یک ردیف اندازه گیری جدید و سنجش گاز مایع با جریان سنج کنار بندر امام است. بهینه سازی محاسبه جریان: طرح نهایی شامل تهیه 4 واحد شمارنده جریان برای ردیف های موجود و جدید، اثبات سیستم PLC با محاسبات مربوط، سیستم اندازه گیری چگالی برای اورژانسی بستن ایستگاه توسط ولوهای اورژانسی، تهویه هوا و تهیه UPS مورد استفاده ایستگاه ها برای همه وسایل است.
اهداف و ضرورت ها
کارهای مهندسی مربوط به اتاق باتری، کانال هاو محافظ ها کارهای مکانیکی مربوط به نصب شیر ایمنی در ورودی و خروجی کارهای مکانیکی مربوط به خط جدید
اقدامات مهندسی و اجرایی

تعداد عکس ها: 8

Metering
Metering2
Metering3
Metering4
Metering5
Metering6
Metering7
Metering8

اخبار گروه

اخبار اقتصادی

نمایشگاه ها

پیوندها